Transport bitumena, polimernog bitumena, brodskih goriva i ostalih termoizoliranih proizvoda na području cijele EU

Transport bitumena

Trenutno u voznom parku za prijevoz termoizoliranih proizvoda posjedujemo 20 tegljaca euro 6 norme i 20 termoizoliranih poluprikolica cisterni (L4BH ADR KOD) kapaciteta 33000 litara opremljenih sa zupčastim pumpama za istovar, utovar i pretovar bitumena kapaciteta 25m3/h.

Također posjedujemo i jednu malu dostavnu termoizoliranu cisternu kapaciteta 12000 litara opremljenu sa pumpom za istovar, utovar i pretovar.