Sustav upravljanja

Politika sustava upravljanja

Invictus d.o.o. pruža usluge cestovnog prijevoza ADR i ostalih roba u domaćem i međunarodnom prijevozu, koje ispunjavaju sve dogovorene zahtjeve kupaca te tako osigurava učinkovitost i dugoročno povećanje profitabilnosti. Uprava je nadležna za uspostavu, održavanje i provedbu integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, sigurnosti i zaštitom zdravlja u svim vidovima poslovanja. Uprava svojim primjerom pokazuje da je kvaliteta cilj svih dionika organizacije a edukacijom osigurava da svi zaposleni i svaki suradnik razumiju važnost integriranog sustava upravljanja i njegovog izravnog utjecaja na poslovanje Invictusa.

Svaki je radnik odgovoran za ispunjenje zahtjeva temeljenih na specifičnosti posla za koji je zadužen i educiran. Uprava osigurava da vanjski suradnici i podugovarači ispunjavaju tražene uvjete i da preuzimaju odgovornost za svoj rad.

Stalnim ulaganjima u suvremene tehnologije, materijalne resurse i edukaciju radnika, sukladno zahtjevima struke, zakonskim propisima i međunarodnim standardima, osigurava se praćenje i unaprjeđenje poslovanja i zadovoljstvo svih zainteresiranih strana od kupaca,vlasnika, radnika do partnera i suradnika, ali i kontinuirano unapređivanje integriranog sustava upravljanja poslovanjem.

Kao prijevoznička tvrtka, Invictus posebnu pažnju posvećuje sigurnosti i zaštiti zdravlja pri prijevozu te očuvanju i zaštiti okoliša.

Politika sustava upravljanja usmjerena je na postizanje zadovoljstva kupaca razinom kvalitete usluge, zadovoljstva radnika, brigom za sigurnost i zdravlje i ulogom u ostvarenju ciljeva, zadovoljstva partnera u međusobnim odnosima, zadovoljstva vlasnika jačanjem tržišne pozicije i pozitivnih poslovnih rezultata i društvene zajednice brigom za okoliš i održivi razvoj.

Kvaliteta sustava upravljanja nastaje, provodi se i kontrolira na svakom radnom mjestu, svi radnici i suradnici obavezni su doprinositi unaprjeđenju kvalitete, a pomnim planiranjem i realizacijom ciljeva Uprava i radnici Invictusa ostvaruju ovu Politiku.

Čazma, 15.03.2017.
Direktor
Boris Todorov